U okviru europskog projekta „Creative StartUp“ – IPA Hrvatska – Slovenija 2007 – 2013, u Rijeci se od 7. do 9. svibnja, u gradskom prostoru u ulici Ivana Grohovca 1A (ex Bernardiju), održava konferencija i izložbeni sajam Creative StartUp, uz popratni kulturni i klupski program, s osnovnim ciljem međunarodnog predstavljanja riječkih i regionalnih kreativaca. Riječ je o jednoj od ključnih aktivnosti u sklopu projekta, koja objedinjuje prekogranični sajam kreativnih industrija, međunarodnu konferenciju u obliku panel rasprava, te međunarodno javno prezentacijsko događanje.

Sajam, panel rasprave, i predavanja, kroz tri će dana nasloviti aktualne teme kreativnih industrija, kao što su 3 D, coworking, remote work, primijenjeni dizajn, crowdfunding.

Jedno od triju predavanja u sklopu konferencije održat će Kai Iwasaki, suosnivačica i izvršna direktorica startupa Embassy: Digital Diplomacy koji razvija održiva rješenja za tzv. „pametne gradove“, povezuje inovativne zajednice, te služi kao medijator između javnog, privatnog i kreativnog sektora. Predavanje će održati u petak 8. svibnja u 18.15 sati.

Kai Iwasaki posjeduje bogato međunarodno iskustvo u područjima medicine, kriznog menadžmenta i lokalnih politika. Prije osnivanja tvrtke Embassy: Digital Diplomacy radila je na razvoju digitalnih platformi za investiranja s pozitivnim utjecajem na društvo i okoliš, zatim na edukacijskim politikama u Švicarskoj, te na posebnim projektima za Ministarstvo zdravlja u Ugandi – na korištenju tehnologija u područjima s oskudnim resursima, te na premošćivanju socijalnih razlika. Studirala je međunarodne odnose i ekonomiju na koledžu Swarthmore, medicinu u Georgetownu, te krizni menadžment na Sveučilištu Harvard. Tijekom studija, radila je na mikrofinancijskim inicijativama za osnaživanje žena u ruralnim majanskim zajednicama, te na projektu s ciljem smanjenja beskućništva mladih u američkim gradovima.

U Rijeci će govoriti o iskustvu rada u Embassy: Digital Diplomacyju, konzultantskoj organizaciji i mreži mladih poduzetnika koji sami sebe nazivaju „kreativnom klasom digitalnih nomada druge generacije“. Organizacija koristi novi model upravljanja temeljen na holakraciji, sustavu organizacije koji, za razliku od konvencionalnih top-down ili progresivnih bottom-up načina odlučivanja, integrira dobre strane oba, a bez da kreira lidere-heroje koji su ključni za funkcioniranje organizacije.

Izložbeni sajam i konferencija bit će otvoreni u četvrtak, 7. svibnja s početkom u 16 sati. Program će započeti panelom o coworkingu, a nastavit će se predavanjem o novom načinu dijeljenja radnog prostora te prilikama za grupno financiranje djelatnosti.

Intenzivni program nastavlja se 8. i 9. svibnja, od 11 do 20 sati. U petak 8. svibnja nastojat će se demistificirati 3D printanje, govorit će se o organizaciji glazbenih festivala, potom će se raspraviti novi radni modus remote worka, problem glazbe u digitalnom dobu te, generalno, izazovi i zablude digitalnog doba.

U subotu 9. svibnja prvi održan panel naslovit će odgovornost digitalnih medija u sferi kreativnih industrija, nastavit će se s panelom o ulozi manifestacija koje se bave promocijom kreativnih poduzetnika, zatim panelom o ulozi dizajna u suvremenom društvu te posljednjim panelom, o novom načinu grupnog financiranja (crowdfunding). Posljednje predavanje konferencije bavit će se značajem i izazovima pokretanja vlastitog posla.

Na prekograničnom sajmu kreativnih industrija predstavit će se 50-ak lokalnih dizajnera i kreativnih poduzetnika, studenata Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci i Fakulteta za dizajn u Ljubljani, te gostujućih dizajnera iz Slovenije.

Predviđen je i popratni kulturni program, radionice za djecu te after partyji u riječkom klubu Tunel.

 

Projekt „Creative StartUp“ zajednički provode Grad Rijeka kao vodeći partner, Regionalna razvojna agencija Porin, Hrvatska gospodarska komora, Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci, Visoka šola za dizajn Univerze na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem i Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije.

Glavno uporište projekta nedovoljna je iskorištenost potencijala kreativnog sektora, pa mu je svrha utjecati na razvoj globalne konkurentnosti kreativnog poduzetništva koje nastaje na slovensko – hrvatskom pograničnom području.

Projekt traje do 16. lipnja 2015. a u sklopu njega dosad su izvedene gotovo sve planirane projektne aktivnosti: izvršeno je mapiranje hrvatskih i slovenskih kreativnih biznisa (rezultati su objavljeni na web stranicama projekta), održani su gotovo svi motivacijski seminari, edukacijske radionice i stručni posjeti, zatim edukacije u obliku mentorskog rada s mladim kreativnim poduzetnicima, održano je predstavljanje poduzetnika kreativaca na prekograničnom sajmu u Ljubljani, a zaživjela je i web stranica za informiranje i umrežavanje poduzetnika kreativaca (http://creative-startup.eu/).

U izradi je i SWOT analiza sektora kreativnih industrija te strateški dokument, zatim prijedlog sveučilišnog kurikuluma I-Arts (Interdisciplinary Arts) koji spaja umjetničke kolegije s ekonomskima na kojem partnerski rade Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, Visoka šola za dizajn Univerze na Primorskem i Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem, a uskoro će biti otisnuta i dva vodiča: Shop creative – višejezični vodič za „kreativnu“ kupnju u Rijeci, i Start-up: kako pokrenuti kreativni biznis.

Sveukupna je vrijednost projekta 411.369,61 euro od čega je Grad Rijeka na raspolaganju imao nešto više od 100 tisuća eura, uz obvezu sufinanciranja od 15 posto. Sredstva su namijenjena za upravljanje projektom, edukativne aktivnosti, promocijske aktivnosti (sajam, web stranica, promotivni materijali, brošure…) te za izradu dokumenta (od mapiranja do Strategije).

Osim lokalnih poduzetnika, u razvoj kreativnih industrija u Rijeci svakako bi se trebalo uključiti i Sveučilište, dakle edukacijski sektor, zatim turistički sektor, i dakako gospodarstvenici. Jedino je tako moguće zaokružiti priču. Samo ako grad sam sebe prepoznaje kao grad kreativnosti, tako će ga percipirati i drugi“, izjavio je pročelnik Odjela za kulturu Grada Rijeke Ivan Šarar.

Creative Startup promo